Wat is mediation?

Mediation is een vorm van geschillenoplossing buiten de rechter om.  Juridische procedures kosten tijd en geld. Veel geld, denk aan de kosten van advocaten. Ook is de uitkomst van een juridische procedure allerminst zeker, Feitelijk is het oordeel volledig uit handen gegeven met het gevolg dat 1 van de partijen meestal zeer ontevreden met een rechterlijk vonnis).

Zelf baas over het conflict

Bij mediation komen partijen zelf tot een oplossing, waarbij de mediator partijen begeleidt. De mediator heeft daartoe een professionele opleiding gehad. Hij is een volkomen neutrale en onpartijdige bemiddelaar die zich niet inhoudelijk met het geschil bemoeit. De mediator heeft de vaardigheden om partijen tot een oplossing te laten komen. De partijen blijven zelf baas over het conflict. Er is dus geen sprake van een verliezer, zoals bij een uitspraak door de rechter, maar van een win-winsituatie voor beide partijen. Bij een succesvolle mediation zijn beide partijen tevreden.

Voorwaarde voor mediation is wel dat partijen er samen uit willen komen.

We zijn een ervaren en deskundige mediator en werken vanuit Elsloo (Fr) en Hoogezand in  Friesland-Drenthe, Groningen, en Overijssel.

Klik hier om terug te gaan naar de homepage.