Mediation voor Ondernemers

Ondernemers kampen met specifieke problemen. Wij zijn financieel en juridisch deskundig en zijn daarom als mediator gespecialiseerd in ondernemers.

Enkele Problemen van ondernemers stippen we hier aan:

Op zakelijk gebied wordt veel samengewerkt met partners. Dit kunnen de leden van een maatschap zijn, maar ook de vennoten in een v.o.f. (vennootschap onder firma). Vaak ontstaan er conflicten binnen een dergelijk samenwerkingsverband. Dit leidt tot grote spanningen en vaak tot onwerkbare situaties.
Uw mediator kan uitkomst bieden. Dit kan leiden tot het bijleggen van een conflict, maar ook het afscheid nemen van elkaar is soms de oplossing. Hoe dan ook, het maken van goede afspraken voor de toekomst waar alle conflictpartijen goed mee uit de voeten kunnen is van buitengewoon belang. Dit maakt het mogelijk niet in het verleden, het conflict, te blijven hangen, maar constructief verder te kunnen. Uw mediator helpt!

Conflict met klant of leverancier

En opeens heb je een conflict met een klant, met wie je altijd zo goed zaken hebt gedaan. Moet je in zo’n geval naar de rechter stappen? Vaststaat dat je dan de klant voor eeuwig kwijt bent, daarnaast staat je reputatie als ondernemer op het spel en betaal je ook nog torenhoge kosten voor de juridische procedure.
In zo’n geval kan mediation buitengewoon effectief zijn. Immers door mediation komen partijen vaak in goede harmonie tot afspraken waar ze beiden tevreden mee zijn. Oplossing van het geschil en herstel van de relatie is een droomscenario dat door mediation mogelijk kan worden gemaakt.

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is één van de heftigste conflicten. Niet zelden dat èn de werknemer, en de werkgever wakker liggen van zo’n conflict. De praktijk laat vaak zien dat de werknemer zich ziek meldt en vervolgens doodongelukkig thuis zit De werkgever ondervindt grote problemen met zijn planning en loopt ook nog aan tegen torenhoge kosten.
In veel gevallen is een dergelijk conflict nodeloos uit de hand gelopen en is herstel van de relatie nog zeer goed mogelijk. Vaak wil de werkgever zijn goede vakkracht gewoon behouden en houdt de werknemer van zijn werk (tenminste als er geen conflict zou zijn). Mediation brengt het geschil boven water en daarmee vaak het begin van een oplossing.
En als een oplossing van het conflict niet mogelijk is dan kan de mediation resulteren in een exit-mediation. Als het echt niet anders kan dan dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd, dan is het voor zowel de werkgever (beheersen van de kosten) als de werknemer (een goede herstart elders kunnen maken) van essentieel belang goede afspraken te maken. Uw mediator kan ook een exit-mediation begeleiden, kortom uw mediator helpt daadwerkelijk.
Als mediator zijn we ervaren en deskundig in ontslagkwesties, zowel als adviseur en onderhandelaar als in de rol van mediator.

Klik hier om terug te gaan naar de beginpagina.