Ouderschapsplan

Scheiden/einde samenwonen met minderjarige kinderen?

Vanaf 1 maart 2009 is voor ouders die gaan  scheiden een ouderschapsplan verplicht. Het huwelijk kan dan wel ten einde zijn maar de ouders blijven allebei  ouder van hun kind. Daar komt nog bij dat het kind bepaalde rechten heeft.

Ook ouders  die samenwonen en moeten sinds 1 maart 2009 verplicht een ouderschapsplan opstellen bij het beëindigen van hun samenwoning.
In onze praktijk hebben we inmiddels vaak geholpen bij het opstellen van een ouderschapsplan na het samenwonen.
Natuurlijk helpen we graag achteraf alsnog een ouderschapsplan op te stellen. Maar beter is het om op het moment van uit elkaar gaan te werken aan een goed en duidelijk ouderschapsplan. Duidelijke afspraken zodat ze allebei weten waar ze aan toe zijn zodat er geen ruzie in de toekomst ontstaat.Uw mediator helpt graag en heeft de nodige ervaring om echt te helpen.

Inhoud ouderschapsplan

Wat staat er zoal in dat ouderschapsplan? In het ouderschapsplan wordt onder ander aandacht besteed aan het volgende:

-Het hoofdverblijf van de kinderen.
-De omgangsregeling.
-De wijze waarop de ouders elkaar informeren over hun kinderen.
-De wijze waarop de kosten worden verdeeld (denk aan: kinderalimentatie).
-De wensen van het kind/de kinderen
Er zijn veel zaken die ouders moeten regelen, Uw mediator kan hierbij actief ondersteuning geven en denkt mee aan kwesties die moeten worden geregeld. Waar moeten we aan denken:
* Wie oefent het ouderlijk gezag uit (meest wenselijk is natuurlijk beide ouders)?
* Is het wenselijk dat alleen de ouders met papa en mama worden aangesproken in de toekomst?
* Naar welke school gaan de kinderen?
* Wie krijgt de kinderbijslag?
* Waar houdt het kind verblijf?
* Hebben de grootouders ook recht op een omgangsregeling?
* Hoe zit het met feestdagen, verjaardagen en vakanties?
* Wat moet allemaal met de ex-partner worden overlegd en wat niet?
* Wie draagt eventuele bijzonder kosten (schoolreisjes, lidmaatschappen, etc.)?
* Bij wie staan de kinderen ingeschreven?

* Wie krijgt de kinderbijslag? Kortom: te veel om op te noemen, maar wees gerust: uw mediator helpt!

Mediation Friesland Drenthe Groningen en Overijssel