Scheiding en eigen zaak

Echtscheiding. Een echtscheiding kan bedreigend zijn voor het voortbestaan van de zaak, de eigen onderneming.
Voor de ondernemer met een eigen bedrijf is het vaak zo dat privé en zakelijk door elkaar lopen. Een scheiding maakt het extra gecompliceerd. Denk aan een bedrijfspand met een bedrijfswoning, maar ook bijvoorbeeld garanties met betrekking tot het privévermogen, die op verzoek van de bank zijn afgegeven. De auto’s die op naam van de zaak staan …. En zo kunnen we nog wel even verder gaan.

Sprake van huwelijk in gemeenschap van goederen?

Als er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen wordt de boedel bij een scheiding verdeeld. Een dergelijk verdeling betekent meestal ook dat de onderneming uit elkaar wordt getrokken. Bij zo’n verdeling is niemand gebaat. Door middel van mediation wordt getracht te komen tot goede afspraken, zodat het voortbestaan van de onderneming (en dus de inkomensbron) niet in gevaar komt. Het kan tenslotte toch van niemand de bedoeling zijn om een goed lopende zaak stuk te laten gaan door een scheiding. Daar zou niemand echt mee gebaat zijn.

Overigens bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden ontstaan ook vaak geschillen over de verdeling van de boedel en wat wel en wat niet tot de onderneming behoort. Omdat wij een jarenlange ervaring hebben bij zowel de overheid als het bedrijfsleven, en bovendien fiscaal nog zeer deskundig, kunnen wij helpen bij uw echtscheiding. Juist voor ondernemers geldt dat ze behoefte hebben aan deskundige begeleiding en een mediator die van de hoed en de rand weet.
Wij kunnen dat bieden, mediation werkt!
En als u nog met vragen worstelt dan kunt u altijd contact met ons opnemen.