Co Ouderschap

Co Ouderschap is een afspraak die ouders maken en verder niet in de wet is opgenomen. Bij Co Ouderschap regelen de ouders zelf hoe ze met hun kinderen omgaan. Uitgangspunt is dat de ouders gezamenlijk voor het kind zorgen en het kind ook afwisselend bij beide ouders woont.

Kenmerken:
* beide ouders dragen bij in de kosten van de kinderen
* beide ouders zijn actief betrokken bij de opvoeding van de kinderen
* de ouders dragen evenwichtig bij aan de ontwikkeling van de kinderen
* voor de kinderen de meest ideale oplossing (hoeven niet te kiezen)
* beide ouders blijven daadwerkelijk ouder
* gelijkwaardige verdeling van de lasten (eventueel naar draagkracht)

Voorwaarden:

  • de ouders mogen niet te ver van elkaar wonen
  • dubbele uitgaven voor lief nemen
  • goede verstandhouding tussen ouders
  • de kinderen moeten dit ook willen (afhankelijk van leeftijd)

Bird Nesting

Een andere invulling van het Co-Ouderschap is het het zogenaamde “bird-nesting”. In plaats van dat de kinderen steeds verkassen, verblijven de ouders wisselend elders. Er is dus sprake van één gezinswoning waar de kinderen permanent wonen en waar de ouders dus om en om wonen.

Afspraken maken. Ingewikkeld?
Ingewikkeld? Zeker! Maar uw mediator begeleidt actief en constructief.

De mediator heeft de kennis en ervaring om alles in goede banen te leiden.

Co Ouderschap in opkomst

Co Ouderschap is de laatste jaren in opkomst. Dit komt onder andere omdat man en vrouw steeds meer dezelfde taken uitoefen en ook overigens dezelfde verantwoordelijkheden hebben (allebei een baan, allebei zorgen voor de kinderen, allebei eigen bezigheden, etc.). Co Ouderschap ligt daarom in het verlengde van hetgeen we tijdens het huwelijk ook al zien.
Het komen tot een ouderschapsplan bij co ouderschap vraagt van de ouders een veel grotere inspanning dan bij een klassiek ouderschapsplan, waarbij de kinderen bij één van de ouders wonen. Mediation heeft op dit punt zijn waarde bewezen.
Een mediator is naast zijn activiteiten als echtscheidingsbemiddelaar gespecialiseerd in het helpen oplossen van conflicten. Daar hoort ook bij dat hij er voor dient te waken dat afspraken die worden gemaakt ook in de toekomst niet tot conflicten leiden.

De afspraken moeten dus zorgvuldig worden vastgelegd, mede met het oog op
de toekomst en eventuele gewijzigde omstandigheden
.

Wat moet allemaal worden geregeld?

* Wat is het hoofdadres van de kinderen (dit kan van belang zijn voor de kinderbijslag
e.d.)?
* Het ziet het rooster er uit waar de kinderen verblijf houden?
* Wonen de ouders voldoende dicht bij elkaar en blijft dat in de toekomst ook zo?
* Wie vervult welke taken?
* Hoe worden de kosten precies verdeeld en welke kosten?
* Hoe zorgen de ouders er voor dat ze elkaar adequaat informeren?
En ga maar door en door en door ……. Uw mediator ondersteunt actief.

Klik hier om terug te gaan naar de beginpagina.