Het stappenplan

Mediation verloopt via een vast patroon, stap voor stap toewerken naar het samen komen tot een goede oplossing. Hoe kom je zonder al te veel kleerscheuren uit de scheiding of het conflict. Het is mogelijk. De mediator begeleidt jullie soepel door het hele proces. Stap voor stap wordt toegewerkt naar het in kaart en beheersbaar maken van het hele conflict dan wel echtscheiding. Uw mediator is ervaren en heeft oog voor beide partijen, zonder daarbij zelf partij te kiezen voor een van beiden.

De eerste stap is de beoordeling of mediation mogelijk is. Soms zijn de gemoederen zo hoog opgelopen dat mediation niet mogelijk blijkt. Mocht blijken dat partijen -ondanks hun conflicten en/of meningsverschillen- met elkaar in gesprek kunnen, dan zal de mediator de mediation beginnen met het ondertekenen van de MfN- mediationovereenkomst door zowel partijen als de mediator. In deze overeenkomst wordt onder andere de vertrouwelijkheid geregeld.

In de tweede stap wordt de problematiek inzichtelijk gemaakt. Dit is de fase van herstel van de relatie. In deze fase herstellen en vergroten we het vertrouwen tussen de partijen. Bijvoorbeeld door een betere onderlinge communicatie. Ook krijgen beide partijen goed de gelegenheid hun argumenten, standpunten en belangen te uiten. De kern van het conflict blijft over en is voor alle betrokkenen helder.

In de derde stap wordt gezocht naar het zoeken naar en bespreken van mogelijke oplossingen. De mediator stimuleert partijen te komen tot oplossingen (die soms vragen om een “out of the box” denken). Nadat gekomen is tot de beste oplossing worden afspraken gemaakt die vervolgens worden vastgelegd in een convenant. Dit is een vaststellingsovereenkomst die bindend is.

Worstelt u nog met vragen? Bel of  mail ons, dit kost u niets en kan u een stuk verder helpen, vaak is dit al de eerste stap naar de oplossing.

Facebooktwitterlinkedinmail